Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Vĩnh Kiên

xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcsvinhkien@edu.viettel.vn